Direct naar de Abe Bonnema Experience »

Logo

Pilot Abe Bonnema woningen Leeuwarden

Jorrit Volkers, lid van het bestuur van de ir. Abe Bonnema Stichting kondigde tijdens de opening van de Abe Bonnema Experience een pilotproject aan voor de verduurzaming en energietransitie van (particuliere) woningen, die door de Friese architect Abe Bonnema zijn ontworpen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Het initiatief werd op 13 januari 2018 bekend gemaakt. Partners in het pilotproject voor circa 50 – 100 woningen zijn Bouwgroep Dijkstra Draaisma (BGDD) en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE).

Abe Bonnema (1926 – 2001) heeft veel meer gebouwd dan de kantoortorens waarmee hij bekend geworden is. Hij heeft meer dan duizend woningen ontworpen in Leeuwarden in de wijken Vrijheidswijk, Bilgaard, Aldlân, Nijlân en Camminghaburen. Het experiment richt zich met name op de woningen in particulier bezit. Dat vereist een andere aanpak dan de door Bonnema ontworpen flatgebouwen, die in bezit zijn van woningcorporaties. De locatie voor het pilotproject is nog niet gekozen, individuele huiseigenaren krijgen een prominente rol daarbij.

Bouwgroep Dijkstra Draaisma werd in 2016 uitgeroepen tot meest duurzame bouwer van Nederland, en heeft veel ervaring in de verduurzaming en energietransitie.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE stelt financiële middelen ter beschikking aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

verduurzaming en energietransitie

“De manifestatie Abe Bonnema Experience – Legacy of an Architect laat zien hoezeer Bonnema het aanzien van Leeuwarden heeft bepaald. Deze tijd, waarin een rigoureuze energietransitie doorgevoerd moet worden, vraagt misschien wel meer dan ooit om de houding waarvan Bonnema’s werk doortrokken is: zet wezenlijke maatschappelijke vragen om in een krachtige visie en zorg dan dat die visie met flair en verve vorm krijgt” aldus Jorrit Volkers.