Direct naar de Abe Bonnema Experience »

Logo

Ir. Abe BonnemaStiens, 6 september 1926 – Groningen, 9 augustus 2001

Abe Bonnema

Ir. Abe Bonnema Stichting

De ir. Abe Bonnema Stichting beheert de nalatenschap van de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001). Het bestuur van de Stichting kent de volgende samenstelling:

• dhr. E.H.T.M. Nijpels (voorzitter)
• mevr. M.J.M. Bonnema-Kok
• mevr. L. van der Pol
• dhr. W. Reehoorn
• dhr. J. Volkers (penningmeester)

De Stichting beoogt een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. De instelling van de Abe Bonnema Architectuurprijs in 2013 en de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten in 2014 zijn daar voorbeelden van. Tegelijkertijd met deze toekomstgerichte activiteiten wil de Stichting via de prijzen hernieuwde aandacht vestigen op het gedachtegoed en oeuvre van de architect ir. Abe Bonnema.

De ir. Abe Bonnema Stichting ondersteunt instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder.

Lees meer over de Stichting

11 apr 2018

Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018

Op 20 april is de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 gestart. Deelname staat open voor architecten onder de 40 jaar (geboren na 31 december 1978). Doel van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 is het vestigen van aandacht op jonge talentvolle architecten, die een bijdrage leveren aan vernieuwing van de architectuur. Via de prijs wordt het gedachtegoed van de Friese architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden.

De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is bestemd voor de architect van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. Het prijzengeld voor de winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 bedraagt 20.000 Euro.

www.abebonnemaprijs.nl

 

18 jan 2018

Pilot Abe Bonnema woningen

 

16 jan 2018

Abe Bonnema Experience in Achmeatoren geopend

 

21 dec 2017

Abe Bonnema Experience 2018 - Legacy of an architect - Achmeatoren Leeuwarden

 

28 nov 2017

Michiel Riedijk wint Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 met Stadhuis Deventer

 

28 nov 2017

Abe Bonnema Lezing 2017 door Anne-Marie Rakhorst

 

Oudere berichten >