Logo

Ir. Abe Bonnema


Stiens, 6 september 1926 – Groningen, 9 augustus 2001

 

Abe Bonnema

Ir. Abe Bonnema Stichting

De ir. Abe Bonnema Stichting beheert de nalatenschap van de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001). Het bestuur van de Stichting kent de volgende samenstelling:

• dhr. E.H.T.M. Nijpels (voorzitter)
• mevr. M.J.M. Bonnema-Kok
• mevr. L. van der Pol
• dhr. W. Reehorn
• dhr. J. Volkers (penningmeester)

De Stichting beoogt een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. De instelling van de Abe Bonnema Architectuurprijs in 2013 en de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten in 2014 zijn daar voorbeelden van. Tegelijkertijd met deze toekomstgerichte activiteiten wil de Stichting via de prijzen hernieuwde aandacht vestigen op het gedachtegoed en oeuvre van de architect ir. Abe Bonnema.

De ir. Abe Bonnema Stichting ondersteunt instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder.

Lees meer over de Stichting

6 Jul 2016

Deadline Abe Bonnema Prijs 2016 vrijdag 15 juli 2016 14:00 uur

Vrijdag 15 juli sloot de inschrijving voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016. Deelname staat open voor architecten onder de 40 jaar. De prijs is bestemd voor de (jonge) architect van een gebouw dat in de jaren 2014-2015 in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. De winnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro. De prijsuitreiking is in december.

 

29 Apr 2016

Inschrijving Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 geopend

 

4 Dec 2015

Presentatie winnaars Europan 13 Leeuwarden

 

1 Dec 2015

Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 voor Nationaal Militair Museum

 

4 Nov 2015

Vijf architecten genomineerd voor Abe Bonnema Architectuurprijs 2015

 

15 Okt 2015

Prijsuitreiking Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 in Rijksmuseum

 

Oudere berichten >