Logo

Ir. Abe Bonnema


Stiens, 6 september 1926 – Groningen, 9 augustus 2001

 

Abe Bonnema

Ir. Abe Bonnema Stichting

De ir. Abe Bonnema Stichting beheert de nalatenschap van de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001). Het bestuur van de Stichting kent de volgende samenstelling:

• dhr. E.H.T.M. Nijpels (voorzitter)
• mevr. M.J.M. Bonnema-Kok
• mevr. L. van der Pol
• dhr. W. Reehorn
• dhr. J. Volkers (penningmeester)

De Stichting beoogt een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. De instelling van de Abe Bonnema Architectuurprijs in 2013 en de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten in 2014 zijn daar voorbeelden van. Tegelijkertijd met deze toekomstgerichte activiteiten wil de Stichting via de prijzen hernieuwde aandacht vestigen op het gedachtegoed en oeuvre van de architect ir. Abe Bonnema.

De ir. Abe Bonnema Stichting ondersteunt instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder.

Lees meer over de Stichting

2 Feb 2017

Kabinet onthuld: oplossing voor leegstand

Leeuwarden, 2 februari 2017

Vandaag heeft burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden de onthulling verricht van ‘Het Kabinet’, een prijswinnend ontwerp van het Italiaanse team Fosbury Architecture. Het Kabinet is een object met de minimaal benodigde voorzieningen waarmee een leegstaande ruimte bewoonbaar kan worden gemaakt. NHL studenten van de Frisian Design Factory bouwden een prototype op ware grootte. Het prototype van de studenten en een presentatie van de ontwerpen van Fosbury zijn te bezichtigen in een leegstaande ruimte in winkelcentrum Zaailand te Leeuwarden.

Het Italiaanse team Fosbury Architecture won eind 2015 de internationale Europan architectuurwedstrijd met hun inzending voor Leeuwarden. Eén van de thema’s van de prijsvraag was het vinden van oplossingen voor de leegstand van winkels. De prijsvraag richtte zich vooral op de Oostelijke binnenstad (Voorstreek e.o.). Het winnende concept werd door de jury ook kansrijk geacht als oplossing voor de opvang van bezoekers tijdens Culturele Hoofdstad 2018 en als mogelijkheid om studentenhuisvesting te realiseren voor de University Campus Leeuwarden in leegstaande panden in de binnenstad.

Onder leiding van Eric Voigt van de Frisian Design Factory bouwden studenten een prototype. Daarbij werden met name de technische mogelijkheden voor realisatie van het concept onderzocht,  met speciale aandacht voor het watergebruik. Voorafgaand aan de onthulling vond een rondetafel-gesprek met deskundigen en belangstellenden plaats, georganiseerd door Attiek en ARKfryslân.
De realisatie van Het Kabinet werd mede mogelijk gemaakt door de ir. Abe Bonnema Stichting.

www. fosburyarchitecture.com
www.frisiandesignfactory.nl

 

9 Dec 2016

Ard de Vries wint Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016

 

5 Dec 2016

Abe Bonnema Lezing door Hans Ibelings

 

4 Nov 2016

Vier jonge architecten genomineerd voor Abe Bonnema Prijs 2016

 

6 Jul 2016

Deadline Abe Bonnema Prijs 2016 vrijdag 15 juli 2016 14:00 uur

 

29 Apr 2016

Inschrijving Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 geopend

 

Oudere berichten >