Direct naar de Abe Bonnema Experience »

Logo

Doel

De Stichting heeft ten doel:

  1. het verbreiden en vergroten van het inzicht in- en de kennis van de eigentijdse (bouw)kunst en het ondersteunen van cultuur maatschappelijke projecten
  2. het verlenen van ondersteuning aan instellingen en personen die zich bezig houden met medisch-wetenschappelijk onderzoek, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

 

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, te weten:

  • De heer E.H.T.M. Nijpels, voorzitter
  • de heer J. Volkers, secretaris/penningmeester
  • mevrouw M.J.M. Bonnema-Kok
  • de heer W. Reehoorn
  • mevrouw L. van de Pol

Geen van de bestuurders ontvangt een vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden.
Op grond van het testament van de insteller van de stichting, de heer Abe Bonnema, keert de stichting jaarlijks een bedrag uit aan zijn weduwe, het bestuurslid mevrouw M.J.M. Bonnema-Kok.
De Stichting beschikt niet over een directie en heeft geen personeel in dienst.